دستگاه لیزر کاغذی ( مصری ) . بوگین ویلی

نام همگانی پارسی : دستگاه لیزر کاغذی ( مصری ) . بوگین ویلیا

اسم ان دستگاه لیزر یسی : Bougainvillea

دستگاه لیزر کاغذی یک گیاه زیبا با دستگاه لیزر هایی به رنگهای صورتی , نارنجی رنگ , بنفش یا سفید است که به صورت انبوه دستگاه لیزر می‌دهد و مناظر زیبایی به‌وجود می آورد و دارای گونه های متفاوتی است .

دستگاه لیزر کاغذی

دستگاه لیزر کاغذی یک گیاه گرمسیری است که اگر دراقلیم ساکن خویش و در اوضاع ایده آل آب و هوایی باشد , در 11 ماه از سال دستگاه لیزر دار خواهد بود .

این پیچک تاک مانند را میتوان به صورت آویز بر روی دیوار یا این که داربست یا تحت عنوان پرچین رویش بخشید و همیشه از دستگاه لیزر های زیبای آن لذت پیروزی .

مراقبت و مراقبت از دستگاه لیزر کاغذی :

آب و هوای نسبتا گرم و خشک برای این گیاه ایده آل است . در چنین آب و هوایی میتوان آن را در محفظه های گشوده و محوطه ها آن را رشد داد . شایسته ترین دما برای دستگاه لیزر کاغذی مابین 16 تا 38 رتبه سانتیگراد است ولی این گیاه قادر است محفظه های کم فروغ و زمستانهای نسبتا سرد را هم تحمل نماید .

دستگاه لیزر کاغذی 2

خاک دلخواه :

خاک خوب زهکشی شده برای دستگاه لیزر کاغذی مطلوب است . خاک آن بایستی مغذی و یه خرده اسیدی ( PH 5 . 5 – 6 ) باشد .

طرز کاشت :

گودالی به میزان ریشه گیاه کنده و گیاه را درون آن قرار دهید و با خاک مغذی باطن گودال را پر نمائید .

در حالتی که در دستگاه لیزر دان کاشته شود می بایست سوراخهای تحت دستگاه لیزر دان را به خیر باز کنید چون دستگاه لیزر کاغذی از رطوبت زیاد متنفر است .

آبیاری دستگاه لیزر کاغذی :

این گیاه در مقابل کم آبی ضعیف است و دستگاه لیزر های آن شروع به ریزش و کم شدن میکند . همچمین همانگونه که گفتیم از آب پاشی بیش از حد نیز پدهیز کنید .

کود :

برای حداکثر دستگاه لیزر دهی بهتر است به صورت منظم کود 1 : 1 : 1 یا 2 : 1 : 2 به آن داده شود . کودهای ارگانیک هم زیاد مناسبند . از کودهای فسفر استفاده نکنید .

عوارض :

برخی اشخاص ممکن است به لمس یا گرده دستگاه لیزر کاغذی حساسیت داشته باشند .

اجزای این گیاه سمی تماما غیر خوراکی است &# http://iranrotec.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/ ;