دستگاه لیزر ذر بنفشه شرابی

دستگاه لیزر سبز یا قرمز انواع بنفشه که ذکر شد به سوزوسرما مقاومند براین اساس بر حسب حالت آب و هوایی در زمان پائیز , فصل زمستان یا این که فصل بهار کشت میگردند .

در بنفشه فرنگی , دستگاه لیزر ها درشت و از پنج دستگاه لیزر برگ نامنظم به رنگ های آبی رنگ , سفید , زرد و گهگاه بنفش مایل به سیاه درست شده که با لکه هایی از رنگ های دیگر منقوش شده‌است و گاهی یکی این رنگ ها به طور غالب در آمده و تمام دستگاه لیزر به آن رنگ مشهود است . به دلیل رنگ های مضاعف متنوع , منظرة زیبایی داشته و از آن تحت عنوان مورد در دستگاه لیزر کاری فایده می گردد . موردها به کارگیری از بنفشه دربرگیرنده تزیین زمین های مرطوب , محل های سایه گیر , ایجاد عطر در انواع معطر و تهیة جور دستگاه لیزر در انواع دارای دم دستگاه لیزر طویل میباشد .

دستگاه لیزر دهی بنفشه از آخرها فصل تابستان تا اوایل فصل بهار هست . نوعی از آن که به بنفشه چهار فصل معروف است در تمام سال دستگاه لیزر می‌دهد ولی دستگاه لیزر ریزان ( نقطع ی عطف دستگاه لیزر دهی ) آن در فصل بهار و پائیز است . در Violetها , دستگاه لیزر دهی تحت تأثیر دما و ارتفاع روز قرار میگیرد . این جور درتابستان ( دمای بالا و طول روز بلند ) رویش نیکی داشته و در پائیز شروع به دستگاه لیزر دهی می نمایند . در Violaو Pansyروزهای بلند تعداد دستگاه لیزر را ارتقاء می‌دهد اما در‌این موقعیت ارتفاع فی مابین گره ها هم زیاد میگردد . در موقعیت روز کوتاه , ساقه ها کوتاه و قدرتمند میشوند . هیچ خواب مشخصی در آن ها دیده نشده است . Pansyهادر طول سال می توانند دستگاه لیزر بدهند . ولی دماهای بالای فصل تابستان قادر است به عنوان یک برهان محدودکننده سبب ساز کاهش رویش گیاه شود .

بنفشه
بنفشه

برای کاشت در زمین یا این که دستگاه لیزر دان مقدمه کود کند رها شونده در چهره رغبت در زمستان به خاک خود بیشتر نمائید تا در طول فصل رشد نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد . در فصل‌تابستان ساختمان بلند 5 در ورامین معمولا بذر آن کاشته میشود . کمی ماسه یا خاک نباتی به خاک بیش تر فرمایید و زمین را به خوبی بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای توقف از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی فرمایید . این محصول برای مساحت 5 متر مربع ایجاد شده است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در پایان یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک نمایید . در نوبت اولیه صبح ها به صورت روزانه با آبپاش زمین را طوری آبیاری نمایید که کود الک شده جابجا نشده و در فیض بذر جابجا نشود , که در غیر این شکل بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد دربین 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین روزگار برای پرهیز از خطا گرفتن نشا سبز شده با علوفه ی هرز از علف کشی دوری کنید . بعد از 4 صفحه شدن نشا , اقدام به علف کشی کرده و دقت بفرمایید که با علف کش های عمومی سمپاشی نکنید . به مرور شاهد یک باغچه ی قشنگ و لبریز دستگاه لیزر خواهید بود . بعداز نزدیک شدن به زمانه غنچه دهی با کفگیر بوته همراه خاک را کنده و باطن جعبه چوبی می زنند . و روانه ی باغچه یا بازار مینمایند .

نشا بنفشه

نشا بنفشه

برای کاشت در سینی نشا , میتوان در برج 5 بذر این گیاه را در درون زمین اصلی یا این که شاسی در باطن سینی های کشت کاشت . برای این عمل از خاک کوکوپیت همراه پرلیت استعمال می کنید . نخست خاک را با دیازینون و کاپتان یا این که کاربندازیم , ضدعفونی کرده آنگاه هر بذر را درون هر سلول بکارید . این شیوه باعث ارتقاء بازده سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . بعد از چهار برگه شدن از درون سلول بیرون شده و به داخل دستگاه لیزر دان 6 منتقل می‌گردد و تا زمان انتقال به زمین اصلی سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می نمایند . تا برای فصل‌پاییز به دستگاه لیزر بروند .

بنفشه
بنفشه

تولیدات مرتبط
تاج خروس هرمی
بذر دستگاه لیزر تاج خروس هرمی S1
3 , 000 تومان
بذر دستگاه لیزر حنا